Opdrachtnemer

Je herkent het vast wel: een groot deel van de aanvragen die je ontvangt (van overheidsinstanties en soms ook private bedrijven), bevatten een duurzame component. Leveranciers brengen duurzame producten op de markt. Hoe ga je dat meenemen in de ontwerp-, uitvoerings- of onderhoudsfase van een project? En hoe pas je dit vraagstuk toe binnen jouw bedrijfsvoering of bij de uitvoering van een project?

Sterker nog, in de nabije toekomst gaat dit vraagstuk een steeds grotere rol spelen bij de uitvoering van jouw werkzaamheden. We horen je denken:

 • Ik wil wel verduurzamen, maar hebt de kennis niet (in huis)
 • Het proces is inhoudelijk nieuw en daar heb ik geen verstand van
 • Ik heb er geen tijd voor
 • Ik heb er geen budget voor
 • Ik weet je collega’s en/of opdrachtgevers niet te overtuigen

De fases waarin we je helpen:

Ontwerpfase van een project

Een opdracht waarbij je (mede)verantwoordelijk bent voor het opstellen van een ontwerp; wij helpen je om de ambities van je opdrachtgever scherp te krijgen en te vertalen naar concrete oplossingen. We ondersteunen bij het onderbouwen van mogelijke alternatieven en deze onderling te vergelijken met een multicriteria-analyse waarbij, naast de verschillende duurzaamheidsaspecten, onder andere óók de financiële- en technische aspecten worden beschouwd.

Aanbesteden & uitvoeren

Duurzaamheid verwerken in een aanbieding én waarborgen in een Plan van Aanpak. Wij ondersteunen je – afhankelijk van het type uitvraag – bij het opstellen hiervan. Bij concrete uitvraag met maximale C02-uitstoot of milieukosten (MKI-waarde) als gunningscriterium, helpen we met het bepalen van de juiste balans tussen meerkosten en gunningsvoordeel voor duurzame producten én werkwijze. We zoeken naar circulaire toepassingen in het project of projecten in de buurt voor materialen die vrijkomen in een werk.

Duurzaam beheer & onderhoud

Wij ondersteunen je bij het toepassen van duurzame circulaire materialen en het maken van onderbouwde keuzes voor milieukosten versus financiële aspecten.

Dit kunnen wij voor jou betekenen:

Ondersteuning bieden om het verduurzamingsproces niet alleen te implementeren binnen jouw projecten en jouw organisatie, maar ook tussen de oren te krijgen van jouw opdrachtgevers én de bedrijven waar je mee samenwerkt. En dit is hoe we het samen aanpakken:

Duurzame aanbieding voor projecten
 • Samenbrengen benodigde afdelingen Zo maken we integrale keuzes voor uit te voeren projecten. Denk hierbij aan materiaalkeuze en bijbehorende uitvoeringswijze of fasering van de werkzaamheden waardoor materiaal kan worden hergebruikt.
 • Beschrijving procesmatige aanpak We vertalen de doelstellingen van de klant naar een duurzame inrichting en uitvoering van de openbare ruimte en infrastructuur.
 • Kwantificeren en aantoonbaar maken hoe de doelstellingen van de opdrachtgever behaald gaan worden. We onderbouwen welke duurzame keuzes gemaakt zijn en kwantificeren deze keuzes.
Bedrijfsvoering
 • Stimuleren van de bewustwording Hoe maak je medewerkers medeverantwoordelijk voor een duurzame bedrijfsvoering?
 • Kennis en ervaring van de werkvloer benutten om werkprocessen en producten te verduurzamen.
 • Afdelingen laten samenwerken Duurzaamheid is niet van één functionaris of van alleen ‘het duurzaamheidsteam’, maar van de gehele organisatie.
 • Duurzame werkwijzen en keuzes verankeren in de organisatie door middel van werkprocessen en procedures.

Hoe ziet een mogelijke samenwerking er schematisch uit?

Begeleiden duurzame aanbieding

Begeleiden duurzame bedrijfsvoering

En dit levert het op:

Een organisatie die niet alleen per project kijkt naar de mogelijkheden voor verduurzaming, maar die in staat is om dat toekomstgericht te doen, ook binnen de eigen bedrijfsvoering. Op basis van intrinsieke motivatie en het juiste budget. Zo sla je als organisatie dezelfde weg in als jouw potentiële opdrachtgever of lever je zelfs meerwaarde aan een project als jouw opdrachtgever verduurzaming nog niet hoog op de agenda heeft staan.

Voor projecten stellen we samen KPI’s op die je in staat stellen een totaal beeld te vormen over alle projecten. Denk hierbij aan het reduceren van CO2, het inzetten van circulair materiaal of emissieloos materieel.

Voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering stellen we samen acties met KPI’s op. Natuurlijk rapporteren wij doorlopend over de resultaten. Dat maakt het verduurzamingsproces meetbaar, krijg je inzicht over de impact van je acties en kun je successen en leermomenten met elkaar delen.

“Verduurzamen doe je samen! Samen met je collega’s én samen met andere partijen”

Persoonlijk advies

Mariette van den Heuvel
   0183 217 000
    06 30 50 49 66