Dit kunnen wij betekenen voor opdrachtgevers
  • Begeleiden van duurzame inrichtingsplannen waarin ambities worden vertaald naar oplossingen: procesmatig én project specifiek
  • Definiëren en opnemen duurzaamheidsdoelstellingen in de aanbesteding en gunningscriteria
  • Stimuleren bewustwording, opleiden en kennis delen
  • Leveren van capaciteit om duurzame ambities concreet te maken en tot uitvoering te brengen
Zo kunnen we helpen
Dit kunnen wij betekenen voor opdrachtnemers
  • Begeleiden en concrete invulling geven aan duurzaamheidseisen opdrachtgevers door middel van een duurzame aanbieding
  • Meetbaar maken van gevolgen duurzame keuzes in projecten, zowel qua milieu-impact als kosten gedurende de gehele levensduur
  • Begeleiden naar een duurzame bedrijfsvoering
Zo kunnen we helpen

Over FutureMinded

FutureMinded: een jong bureau gericht op de toekomst. Een toekomst met een duurzame openbare ruimte en bebouwde omgeving. We willen bouwbedrijven en opdrachtgevers in de bouw ondersteunen om invulling te geven aan ambities en beleid om te komen tot een duurzame openbare ruimte.
Van initiatieffase tot uitvoering en beheer & onderhoud. We brengen mensen van verschillende disciplines, van beleid tot beheer, samen en dagen ze uit om gezamenlijk duurzame keuzes te maken. We gebruiken de kennis en ervaring van zusterbedrijf ProcessMinded om duurzaamheid procesmatig te implementeren in een organisatie. Dát is de toekomst.

“Verduurzamen doe je samen! Samen met je collega’s én samen met andere partijen”

Duurzaamheid tussen je oren: verduurzaming van je bedrijfsvoering
Lees verder
Triple-A kantoorpand in Gorinchem
Lees verder

Werken bij FutureMinded

Switch naar de groenste baan in de bouw! Werken bij FutureMinded betekent werken bij een werkgever waarbij groen denken én doen wordt beloond, gestimuleerd en geïnspireerd. Zo zetten we samen stappen om te verduurzamen. Niet alleen in je werk, maar ook privé.

Bekijk de vacatures
Persoonlijk advies

Mariette van den Heuvel
   0183 217 000
    06 30 50 49 66